Bądź aktywny - załóż firmę!

Do pobrania

 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie
  • Oświadczenie pracodawcy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne
  • Oświadczenie osoby zagrożonej zwolnieniem,
  • Oświadczenie o dochodach
  • Oświadczenie o niskich kwalifikacjach
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu - Deklaracja udziału w Projekcie (po zakwalifikowaniu do Projektu)
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej Formularza I Etap
 • Załącznik nr 5 do Regulaminu – Karta oceny merytorycznej Formularza II Etap

Do pobrania:

REGULAMIN:

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego:

Biznes plan:

ZAŁĄCZNIK nr 3 do reg. - Karta oceny formalnej:

ZAŁĄCZNIK nr 3 do reg. - Karta oceny merytorycznej:

Harmonogram rzeczowo-finansowy:

formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu:

Oświadczenie o ubieganiu się o pomoc:

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

HOG Polska Jakub Gibała
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 698 693 340
e-mail: b.mierzejewska@hogpolska.pl
e-mail: m.pererwa@amd-group.pl