KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

Projekt „Kwalifikacje szansą na zatrudnienie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie „Nowa Perspektywa” w partnerstwie z AMD Group Michał Drymajło w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości do zatrudnienia 100 osób powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych jako bezrobotne (50 kobiet i 50 mężczyzn), w tym 70 osób o niskich kwalifikacjach (35 kobiet i 35 mężczyzn) oraz 30 osób odchodzących z rolnictwa (15 kobiet i 15 mężczyzn) zamieszkałych województwo podkarpackie. Projekt przewiduje główne instrumenty wsparcia aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób bezrobotnych, które mają na celu zniwelowanie nierównych szans na rynku pracy.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

ul. Piłsudskiego 34(C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 604 377 345
e-mail: a.grochowicz@amd-group.pl
www.nowaperspektywa2015.pl