Zostań Przedsiębiorcą!

Do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Regulamin rekrutacji do projektu "Zostań Przedsiębiorcą!

 1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny
 2. Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 3. Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 4. Załącznik nr 4  - Karta rozmowy z doradcą zawodowym
 5. Załącznik nr 5 - Karta rozmowy z Komisją rekrutacyjną
 6. Załącznik nr 6 - Karta oceny formularza rekrutacyjnego PODSUMOWANIE
 7. Oświadczenie Kandydata – osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP
 8. Oświadczenie Kandydata – osoba bierna zawodowo
 9. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych
 10. Deklaracja Uczestnictwa w projekcie
 11. Oświadczenie Uczestnika projektu

 DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 1. Załącznik nr 1 – Biznesplan
 2. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej biznesplanu
 3. Załącznik nr 3 – Karta oceny biznesplanu
 4. Załącznik nr 4 – Formularz zmian w biznesplanie
 5. Załącznik nr 5 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 6. Załącznik nr 6 – Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe
 7. Załącznik nr 7 – Karta oceny wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe
 8. Umowa o udzielenie przedłużonego wsparcia finansowego pomostowego
 9. Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego niefinansowego
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 11. Odwołanie od wyników oceny biznesplanu
 12. Oświadczenia do umowy o udzielenie wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 13. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 14. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 15. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
 16. Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu
 17. Oświadczenie o nieposiadaniu długów

 

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Łąkowa 7A, budynek D, lok. 036
90 - 562 Łódź
kom.: 787 098 800
e-mail: m.szablewska@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00