Zostań Przedsiębiorcą!

Rekrutacja

16.02.2018

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych – II EDYCJA

Poniżej prezentujemy podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych - II EDYCJA

Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych – II EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Ostatecznie skutecznie zrekrutowano 75 osób mających prawo wziąć udział w projekcie w kolejności wyznaczonej przez liczbę otrzymanych punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego.

Do projektu zostaje zakwalifikowanych 54 osoby.

LISTA RANKINGOWA kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II EDYCJA

LISTA REZERWOWA kandydatów do udziału w projekcie - II EDYCJA

16.02.2018

Wyniki rozmów z komisją rekrutacyjną – II EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki rozmów z komisją rekrutacyjną Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Lista osób, które uzyskały pozytywną ocenę – mających prawo wziąć udział w projekcie w kolejności wyznaczonej przez liczbę otrzymanych punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego

Lista osób nieobecnych na spotkaniu z komisją rekrutacyjną – nie mających prawa wziąć udziału w projekcie


29.01.2018

Wyniki rozmów z doradcą zawodowym – II EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki rozmów z doradcą zawodowym Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Lista osób, które uzyskały pozytywną opinię i zakwalifikowały się do kolejnego etapu – rozmowy z komisją rekrutacyjną

 Lista osób nieobecnych na spotkaniu z doradcą zawodowym, które nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu – rozmowy z komisją rekrutacyjną

 17.01.2018

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych – II EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Lista osób, które uzyskały z każdego kryterium minimum 16 pkt i zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym

 

09.01.2018 r.

Wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych – II EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Lista osób, które spełniły kryteria formalne wraz z przyznanymi punktami dodatkowymi – osoby zakwalifikowane do oceny merytorycznej

08.01.2018 r.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – II EDYCJA

Informujemy, iż w związku z przyjęciem 80 Formularzy zgłoszeniowych do Biura projektu rekrutacja II edycji naboru zgłoszeń do projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” została zakończona w dniu 05.01.2018 r.

Od dnia dzisiejszego, tj. 08.01.2018 r. trwa ocena Formularzy zgłoszeniowych. Po jej zakończeniu wyniki rekrutacji zostaną niezwłocznie przedstawione do ogólnej wiadomości.

21.12.2017 r.

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – II EDYCJA

AMD GROUP informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji II edycji naboru zgłoszeń do projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” do dnia 12.01.2018 r., bądź do momentu wpływu do Biura projektu 80 Formularzy rekrutacyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: ul. Narutowicza 7/9, pok. 315, 90-117 Łódź.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, przez osobę uprawnioną lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Narutowicza 7/9, pok. 315, 90-117 Łódź. Realizator projektu akceptuje zgłoszenia dokonywane drogą elektroniczną na adres e-mail (m.szablewska@amd-group.pl) z zastrzeżeniem, że kandydat w ciągu 7 dni roboczych stawi się w Biurze projektu w celu podpisania dokumentacji przesłanej w formie elektronicznej. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji do projektu

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA

Wszelkie informacje dotyczące projektu pod numerem telefonu: 787 098 800

29.11.2017

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych – I EDYCJA

Poniżej prezentujemy podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Po zakończeniu rozmów z komisją rekrutacyjną zrekrutowano 79 osób mających prawo wziąć udział w projekcie w kolejności wyznaczonej przez liczbę otrzymanych punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego.

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych - I EDYCJA

W dniu 27.11.2017 r. kandydat o nr 81/I/ZP/2017 złożył rezygnację z udziału w projekcie

Lista osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie


29.11.2017

Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych – I EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Ostatecznie skutecznie zrekrutowano 78 osób mających prawo wziąć udział w projekcie w kolejności wyznaczonej przez liczbę otrzymanych punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego.

Do projektu zostaje zakwalifikowanych 72 osoby.

LISTA RANKINGOWA kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie - I EDYCJA

LISTA REZERWOWA kandydatów do udziału w projekcie - I EDYCJA

 

24.11.2017

Wyniki rozmów z komisją rekrutacyjną – I EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki rozmów z komisją rekrutacyjną Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Lista osób, które uzyskały pozytywną ocenę – mających prawo wziąć udział w projekcie w kolejności wyznaczonej przez liczbę otrzymanych punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego

Lista osób nieobecnych na spotkaniu z komisją rekrutacyjną – nie mających prawa wziąć udziału w projekcie

Lista osób, które zrezygnowały z rozmowy z komisją rekrutacyjną – nie mających prawa wziąć udziału w projekcie


16.11.2017

Wyniki rozmów z doradcą zawodowym – I EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki rozmów z doradcą zawodowym Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Lista osób, które uzyskały pozytywną opinię i zakwalifikowały się do kolejnego etapu – rozmowy z komisją rekrutacyjną

Lista osób, które uzyskały opinie negatywną i nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu – rozmowy z komisją rekrutacyjną

Lista osób nieobecnych na spotkaniu z doradcą zawodowym, które nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu – rozmowy z komisją rekrutacyjną

 

10.11.2017

REKRUTACJA DO PROJEKTU – II EDYCJA

Informujemy, iż 20 listopada 2017 r. rozpoczynamy II edycję naboru zgłoszeń do projektu „Zostań Przedsiębiorcą!”.

Nabór będzie prowadzony do 20 grudnia 2017 r., bądź do momentu wpływu do Biura projektu 80  Formularzy rekrutacyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, przez osobę uprawnioną lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Narutowicza 7/9, pok. 315, 90-117 Łódź. Realizator projektu akceptuje zgłoszenia dokonywane drogą elektroniczną na adres e-mail (m.szablewska@amd-group.pl) z zastrzeżeniem, że kandydat w ciągu 7 dni roboczych stawi się w Biurze projektu w celu podpisania dokumentacji przesłanej w formie elektronicznej.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji do projektu
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA


27.10.2017

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych – I EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Lista osób, które uzyskały z każdego kryterium minimum 16 pkt i zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym

Lista osób, które nie uzyskały z każdego kryterium minimum 16 pkt i nie zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym

 

16.10.2017

Wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych – I EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Lista osób, które spełniły kryteria formalne wraz z przyznanymi punktami dodatkowymi – osoby zakwalifikowane do oceny merytorycznej

Lista osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie

11.10.2017 r.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – I EDYCJA

Informujemy, iż w związku z przyjęciem 100 Formularzy zgłoszeniowych do Biura projektu rekrutacja I edycji naboru zgłoszeń do projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” została zakończona w dniu 10.10.2017 r.

Od dnia dzisiejszego, tj. 11.10.2017 r. trwa ocena Formularzy zgłoszeniowych. Po jej zakończeniu wyniki rekrutacji zostaną niezwłocznie przedstawione do ogólnej wiadomości.
 

29.09.2017 r.

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – I EDYCJA AMD GROUP

informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji I edycji naboru zgłoszeń do projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” do dnia 13.10.2017 r., bądź do momentu wpływu do Biura projektu 100 Formularzy rekrutacyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: ul. Narutowicza 7/9, pok. 315, 90-117 Łódź.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, przez osobę uprawnioną lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Narutowicza 7/9, pok. 315, 90-117 Łódź. Realizator projektu akceptuje zgłoszenia dokonywane drogą elektroniczną na adres e-mail (m.szablewska@amd-group.pl) z zastrzeżeniem, że kandydat w ciągu 7 dni roboczych stawi się w Biurze projektu w celu podpisania dokumentacji przesłanej w formie elektronicznej. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji do projektu

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA

Wszelkie informacje dotyczące projektu pod numerem telefonu: 787 098 800

 

18.08.2017

REKRUTACJA DO PROJEKTU – I EDYCJA

Informujemy, iż 29 sierpnia 2017 r. rozpoczynamy I edycję naboru zgłoszeń do projektu „Zostań Przedsiębiorcą!”.

Nabór będzie prowadzony do 28 września 2017 r., bądź do momentu wpływu do Biura projektu 100 Formularzy rekrutacyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, przez osobę uprawnioną lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Narutowicza 7/9, pok. 315, 90-117 Łódź. Realizator projektu akceptuje zgłoszenia dokonywane drogą elektroniczną na adres e-mail (m.szablewska@amd-group.pl) z zastrzeżeniem, że kandydat w ciągu 7 dni roboczych stawi się w Biurze projektu w celu podpisania dokumentacji przesłanej w formie elektronicznej.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji do projektu
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Łąkowa 7A, budynek D, lok. 036
90 - 562 Łódź
kom.: 787 098 800
e-mail: m.szablewska@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00