Czas na biznes!

Do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2.1 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 2.2 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego I etap

Załącznik nr 2.3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego II etap

Załącznik nr 2.4 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego - podsumowanie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do grupy osób bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy osób biernych zawodowo

Załącznik 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy osób bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP

Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o poinformowaniu kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie

Załącznik nr 8 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 9 - Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 10 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Załącznik nr 11 - Warunki zwrotu kosztów dojazdu

Załącznik nr 12 - Warunki zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 

Załącznik nr 1 – Biznesplan

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik nr 4 – Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 5 – Odwołanie od oceny biznesplanu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu

Załącznik nr 9 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 10 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 11 – Umowa o świadczenie usług doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny z dnia 21.09.2016

Załącznik nr 11 - Warunki zwrotu kosztów dojazdu z dnia 21.09.2016

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 21.09.2016

Załącznik nr 10 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego z dnia 21.09.2016

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 608 396 822
e-mail: dotacje@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00