"PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA"

Do Pobrania

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

 • 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 • 1.1. Załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny
  • 1.1.1. Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie KRUS
  • 1.1.2. Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie zbiorcze
  • 1.1.3. Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego - Uczestnictwo w jednym projekcie
  • 1.1.4. Załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o poinformowaniu o kryteriach kwalifikacji
 • 1.2. Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • 1.3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych
 • 1.4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych
 • 1.5. Załącznik nr 5 - Karta oceny formalnej (I etap)
 • 1.6. Załącznik nr 6 - Karta oceny merytorycznej (II etap)
 • 1.7. Załącznik nr 7 - Karta oceny doradcy zawodowego (III etap)
 • 1.8. Załącznik nr 8 - Karta zbiorcza oceny Kandydata do udziału w projekcie (PODSUMOWANIE)
 • Wniosek o ponowną ocenę formularza rekrutacyjnego
 • Umowa uczestnictwa w projekcie

PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • 1. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • 1.1. Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego
 • 1.2. Załącznik nr 2 – Biznesplan
 • 1.2. Załącznik nr 2 – Biznesplan - aktualizacja 08.02.2021
  • 1.2.1. Załącznik nr 1 do Biznesplanu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • 1.2.2. Załącznik nr 2 do Biznesplanu - Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de-minimis
  • 1.2.3. Załącznik nr 3 do Biznesplanu - Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej
  • 1.2.4. Załącznik nr 4 do Biznesplanu - Oświadczenie o nieskorzystaniu z innej pomocy
 • 1.3. Załącznik nr 3 - Deklaracja bezstronności i poufności
 • 1.4. Załącznik nr 4 - Karta oceny formalnej biznesplanu
 • 1.5. Załącznik nr 5 - Karta oceny merytorycznej biznesplanu
 • 1.6. Załącznik nr 6 - Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu
 • Umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej
 • Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego
 • Oświadczenie dla osób odchodzących z KRUS na ZUS

 

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 608 396 822
e-mail: wlasna.firma.ue@gmail.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30