KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

Wybór Oferenta

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

 
Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 27.04.2017 r. dotyczącego organizacji i przeprowadzenia dla 37 uczestników Projektu „Kwalifikacje szansą na zatrudnienie” szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych.
 
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 27.04.2017 r. dotyczącego organizacji i przeprowadzenia dla 37 uczestników Projektu „Kwalifikacje szansą na zatrudnienie” szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych. Stowarzyszenie Nowa Perspektywa informuje, że po przeanalizowaniu i porównaniu złożonych ofert została wybrana oferta  firmy

  • Centrum Promocji Biznesu ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów.

Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w wyniku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

ul. Piłsudskiego 34(C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 604 377 345
e-mail: a.grochowicz@amd-group.pl
www.nowaperspektywa2015.pl