Nowoczesna księgowość zarządcza

O projekcie

„Nowoczesna księgowość zarządcza”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013).

Okres realizacji projektu: 01.04.2014r. – 30.06.2015r.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ROZPOCZĘTA!

Biuro projektu:
Rzeszów ul. Piłsudskiego 34
(C.H. EUROPA II, IV piętro)
Czynne w godzinach od 08:00 do 16:00
Tel.: +48 (17)  741 10 14 lub 882 063 033

Zapraszamy przedsiębiorców z sektora mikro, małe i średnie posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. podkarpackiego oraz ich pracowników (z działów finansowych, księgowych lub technicznych) pracujących na terenie woj. podkarpackiego.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firm z sektora MMŚP poprzez podniesienie kwalifikacji ich pracowników.

W ramach projektu oferujemy darmowe szkolenia zawodowe w zakresie:

  • Controlling- moduł podstawowy: szkolenie trwać będzie 120h i  będzie obejmowało  m.in. istotę i funkcje controllingu, sprawozdawczość zarządczą w controllingu, rachunkowość jako baza informacyjna dla controllingu, podstawowe instrumenty controllingu operacyjnego i strategicznego.
  • Zaawansowany controlling operacyjny: szkolenie trwać będzie 120h i będzie obejmowało m.in.  rachunek odpowiedzialności, zaawansowane budżetowanie, controlling procesów biznesowych, zaawansowane analizy controlingowe. (50% uczestników tego szkolenia będą stanowili uczestnicy modułu podstawowego).
  • Zaawansowany controlling strategiczny: szkolenie trwać będzie 120h i będzie obejmowało m.in. zrównoważoną kartę wyników, analizę portfelową, analizę łańcucha wartości, analizę strukturalnych czynników kosztotwórczych, analizę kosztów konkurencji, analizę długoterminową. (50% uczestników tego szkolenia będą stanowili uczestnicy dwóch poprzednich modułów).
  • Zarządzanie finansami: szkolenie trwać będzie 96h  i będzie obejmowało m.in. analizę finansowania w zarządzaniu finansami, zmianę wartości pieniądza w czasie, projekty inwestycyjne, koszty i strukturę kapitału, zarządzanie należnościami.
  • Zarządzanie podatkami: szkolenie trwać będzie 96h i będzie obejmowało m.in. rodzaje podatków i ich charakterystykę, uwarunkowania prawne, optymalizację podatkową, wpływ opodatkowania na decyzje operacyjne i strategiczne przedsiębiorstwa.

Wszystkie wymienione wyżej szkolenia będą prowadzone przez trenerów z długoletnią praktyką zawodową oraz będą kończyły się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

W ramach każdego szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, catering oraz pokryty zostanie koszt egzaminów zewnętrznych (pierwsze podejście).

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
tel.: 17 741 10 14
kom.: 882 063 033
e-mail: m.orchel@amd-group.pl
www.nowoczesnaksiegowosc.amd-group.pl