Aktywny Start

O projekcie

”AKTYWNY START”

Okres realizacji projektu 01.12.2013 – 31.03.2015
Projekt skierowany jest do absolwentów, którzy:
 
- ukończyli edukację na dowolnym poziomie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie szkoły
- pozostają bez zatrudnienia (osoby zarejestrowane w PUP)
- zamieszkują na terenie województwa małopolskiego
- nie ukończyli 27 roku życia
- w przypadku kandydatów na stanowisko van seller posiadanie prawo jazdy kat. B
 
 
 
 W ramach projektu oferujemy:
  • Doradztwo zawodowe
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy             
  • Darmowe szkolenia:
- Przedstawiciel handlowy + kurs prawa jazdy kat. B – szkolenie trwać będzie 112 h + 60 h kursu prawa jazdy kat. B
 
- Przedstawiciel handlowy + kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy (VAN SELLER) - szkolenie trwać będzie 112 h + 50 h kurs prawa jazdy kat. C + 280 h kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy
 
Tematyka szkolenia przedstawiciel handlowy/ van seller: skuteczne techniki sprzedaży, etapy wizyty handlowej, profesjonalna prezentacja handlowa oraz standardy obsługi klienta, przeprowadzenie analizy rynku i wybór docelowych segmentów rynku , negocjacje, rozwiązywanie konfliktów.
 
Po ukończeniu ww. szkolenia uczestnicy wezmą udział odpowiednio w kursie:
 Prawo jazdy kat. B – wymiar godzinowy szkolenia – 60h (w tym 30 h praktyki), lub
 Prawo jazdy kat. C  + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy – wymiar godzinowy szkolenia – 50 h (w tym 30 h praktyki) + 280 h (kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy)
 
Szkolenia będą kończyły się egzaminem państwowym i uzyskaniem uprawnień do kierowania samochodów osobowych/ ciężarowych i przewozu rzeczy.
 
  • Płatne staże zawodowe:
Każdy uczestnik weźmie udział w 6-miesięcznym stażu zawodowym, którego charakter będzie zbieżny z jego możliwościami oraz ukończonym w ramach projektu szkoleniem zawodowym.
Przez pierwsze 2 miesiące, stażysta aklimatyzuje się w firmie, a podczas kolejnych 4 miesięcy zdobywa praktyczne umiejętności zawodowe oraz uzyskuje poczucie bycia częścią personelu firmy.
  • Pośrednictwo pracy:
Po zakończeniu stażu każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z pośrednictwa pracy. Osobom , które nie znalazły zatrudnienia w firmach, w których odbywały staż zostaną przedstawione co najmniej 3 oferty pracy dostosowane do ich umiejętności i możliwości komunikacyjnych. W ramach zadania zostanie zatrudniony pośrednik pracy, którego głównym zadaniem będzie wyszukiwanie ofert pracy dla uczestników, czego efektem będzie znalezienie zatrudnienia.
 
 W ramach każdego szkolenia uczestnicy otrzymywać będą materiały szkoleniowe.
Szkolenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym.
 
W ramach projektu zapewniamy na szkolenia catering oraz dofinansowujemy koszty dojazdu uczestników na miejsce szkolenia oraz ewentualną opiekę nad osobami zależnymi.
Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno mężczyzn jak i kobiety.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Wasilewskiego 20
30-305 Kraków
tel.: 12 346 15 06
kom.: 600 105 072
e-mail: krakow@amd-group.pl
www.malopolska.amd-group.pl