Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych

O projekcie

Kraków, 29.05.2015

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 maja 2015r. realizacja projektu "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych" zostaje zakończona. W związku z tym biuro projektu będzie nieczynne, również od dnia 01.06.2015 r. pracownicy projektu nie będą dostępni w kontaktach drogą elektroniczną oraz telefoniczną.

---------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 01.10.2013r.

 ”AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Okres realizacji projektu 01.10.2013 – 31.05.2015

 Pierwsza tura rekrutacji została zakończona

Zapraszamy na drugą turę rekrutacji, która rozpocznie się 01.04.2014r. i będzie trwała do 31.05.2014r.


Projekt skierowany jest do osób:
-posiadających status osoby niepełnosprawnej, która może podjąć zatrudnienie
-pozostających bez zatrudnienia lub nieaktywnych zawodowo
-zamieszkujących teren województwa małopolskiego

 

 W ramach projektu oferujemy:

 • Doradztwo zawodowe oraz psychologiczne

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 • Darmowe szkolenia:

- Sekretarka/Sekretarz – szkolenie trwać będzie 96h. Tematyka: zasady funkcjonowania biura firmy i organizacji pracy biurowej, praktyczne umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrektora, prowadzenie dokumentacji biurowej, zadania sekretariatu, organizacja obiegu dokumentów, obsługa urządzeń biurowych i komputera.

- Kierownik sprzedaży – szkolenie trwać będzie 96h. Tematyka: relacja z klientem, profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, marketing MIX, rodzaje marketingu, budowanie zespołu sprzedażowego, obsługa reklamacji oraz trudnego klienta, fakturowanie, harmonogramowanie pracy i rozliczanie. 

- Spedytor-logistyk – szkolenie trwać będzie 96h. Tematyka: organizacja i technika pracy w magazynach, spedycja, logistyka, obsługa komputera, gospodarka magazynowa, formy i koszty transportu, nadzór nad powierzonym mieniem oraz specyfika inwentaryzacji.

Powyższe szkolenia zakończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu.

 • Płatne staże zawodowe:
  Każdy uczestnik weźmie udział w 6-miesięcznym stażu zawodowym, którego charakter będzie zbieżny z jego możliwościami oraz ukończonym w ramach projektu szkoleniem zawodowym.Przez pierwsze 2 miesiące bowiem, stażysta aklimatyzuje się w firmie, a podczas kolejnych 4 miesięcy zdobywa praktyczne umiejętności zawodowe oraz uzyskuje poczucie bycia częścią personelu firmy.
   
 • Pośrednictwo pracy:
  Po zakończeniu stażu każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z pośrednictwa pracy. Osobom , które nie znalazły zatrudnienia w firmach, w których odbywały staż zostaną przedstawione co najmniej 3 oferty pracy dostosowane do ich umiejętności i możliwości komunikacyjnych. W ramach zadania zostanie zatrudniony pośrednik pracy, którego głównym zadaniem będzie wyszukiwanie ofert pracy dla uczestników, czego efektem będzie znalezienie zatrudnienia.

W ramach każdego szkolenia uczestnicy otrzymywać będą materiały szkoleniowe.
Szkolenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Wasilewskiego 20
30-305 Kraków
tel.: 12 346 15 06
kom.: 600 105 072
e-mail: krakow@amd-group.pl
www.malopolska.amd-group.pl