„Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em”

07.09.2020

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/ZWSKPOWER/2020/RR

W związku z realizacją projektu „Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em” nr POWR.01.02.01-12- 0126/19-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa AMD GROUP Michał Drymajło zaprasza do złożenia oferty w przedmiocie przeprowadzenia Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego.

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/ZWSKPOWER/2020/RR

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

Biuro projektu ZWSK
ul Drukarska 8/14g 30-348 Kraków
kom.: 696 562 905
www.zwsk.pl
e-mail: zwskmalopolska@gmail.com